Các cụm từ trích dẫn tiếng Anh có ảnh hưởng nhất

cum-tu-trich-dan-tieng-Anh

Hãy cùng Learn Wordly kiểm tra những cụm từ trích dẫn tiếng Anh có ảnh hưởng nhất mà chúng tôi đã chọn. Và những cụm từ tạo động lực bằng tiếng Anh có ảnh hưởng nhất mà người nổi tiếng đã nói.

Elsa Speak - Học tiếng Anh chuẩn bản xứ tốt nhất

Các cụm từ tiếng Anh có ảnh hưởng nhất

 • In order to succeed, you must first believe that you can.  (Để thành công, trước tiên bạn phải tin rằng bạn có thể làm được). 
 • Time is flying. (Thời gian trôi)
 • There is always room at the top.  (Luôn luôn có chỗ ở trên cùng.)
 • Studying is not about time. It is about effort. (Học ​​tập không liên quan gì đến thời gian, mà là nỗ lực.)
 • If you can dream it, you can do it. (Nếu bạn có thể mơ về nó, bạn sẽ làm được). 
 • If you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream. (Nếu bây giờ bạn ngủ, bạn sẽ mơ. Nếu bạn làm việc bây giờ, bạn sẽ sống trong giấc mơ của mình.)
 • Always do your best. What you plant now, you will harvest tomorrow. (Hãy luôn nỗ lực hết mình. Hôm nay gieo gì thì sẽ gặt ngày mai)
 • If you do not ask, you do not get. (Nếu bạn không hỏi, bạn sẽ không nhận được). 
 • The pain of studying is only temporary. But the pain of not knowing – ignorance – is forever. (Rắc rối của việc học là tạm thời. Nhưng rắc rối của việc không biết một cái gì đó, tức là, sự thiếu hiểu biết, kéo dài mãi mãi.)
 • When you think it is too late, the truth is, it is still early. (Ngay cả khi bạn nghĩ rằng đã quá muộn cho một điều gì đó, thì thực ra vẫn còn sớm.)
 • Change your life today. Do not gamble on the future, act now, without delay. (Thay đổi cuộc sống của bạn ngay hôm nay. Đừng đánh cược vào tương lai. Hãy hành động ngay bây giờ, không chậm trễ.)
 • Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. (Hãy để mắt đến những vì sao, và đôi chân của bạn trên mặt đất). 
 • Not everyone can truly succeed in everything. But success only comes with self-management and determination. (Không phải ai cũng thành công trong mọi việc. Nhưng thành công chỉ đến với sự tự quản và quyết tâm.)
 • Life is not all about studying. But if you can not even conquer this little part of life, then what else can you possibly do? (Cuộc sống không phải chỉ có học. Nhưng nếu bạn thậm chí không thể chinh phục phần nhỏ này của cuộc sống, thì bạn có thể làm gì khác?) 
 • You can not cross the sea merely by standing and staring at the water. (Bạn không thể băng qua biển chỉ bằng cách đứng và nhìn chằm chằm vào mặt nước). 
 • No pain, no gain. (Không đau đớn không thành công). 
 • The way to get started is to quit talking and begin doing. (Cách để bắt đầu là ngừng nói và bắt đầu làm.)
 • Enjoy the inexorable pain. (Tận hưởng nỗi đau không ngừng.)
 • The secret of getting ahead is getting started. (Bí mật của sự dẫn đầu là bắt đầu ngay). 
 • It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. (Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào, miễn là bạn không dừng lại.)
 • Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. (Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% là cách bạn phản ứng với nó).
 • You will never win if you never begin. (Bạn sẽ không bao giờ chiến thắng nếu bạn không bao giờ bắt đầu). 
 • It is those who are earlier than the others, those who put in more effort, who can enjoy the feelings of success. (Chính những người đến sớm hơn những người khác, những người nỗ lực nhiều hơn mới có thể tận hưởng cảm giác thành công). 
 • People who invest in the future are realists. (Những người đầu tư vào tương lai là những người theo chủ nghĩa hiện thực). 
 • When today is over, it will never come back. (Khi ngày hôm nay kết thúc, nó sẽ không bao giờ quay trở lại). 
 • Only I can change my life. No one can do it for me. (Chỉ có tôi mới có thể thay đổi cuộc đời mình. Không ai khác có thể thay tôi làm điều đó.)
 • If you don’t walk today, you’ll have to run tomorrow. (Nếu bạn không đi bộ hôm nay, bạn sẽ phải chạy vào ngày mai). 
 • The level of education is in direct correlation with your salary. (Trình độ học vấn của bạn tỷ lệ thuận với mức lương của bạn.)
 • It is always too early to quit. Luôn luôn là quá sớm để bỏ cuộc. 
 • Even now, your enemies are eagerly flipping through books. (Ngay cả bây giờ, kẻ thù của bạn đang háo hức lật giở các cuốn sách).
 • You can never quit. Winners never quit, and quitters never win. (Bạn không bao giờ có thể bỏ cuộc. Người thắng cuộc không bao giờ bỏ cuộc và người bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng.)
 • The saliva that flows now will become the tears of joy tomorrow. (Nước dãi chảy ra từ miệng bạn bây giờ sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc của ngày mai.)
 • Silence is the most powerful scream. (Im lặng là tiếng hét mạnh nhất.)
 • A smooth sea never made a skilled sailor.  (Biển êm không bao giờ có thể làm nên một thủy thủ lành nghề.)
 • Do it today, or regret it tomorrow. (Làm nó ngày hôm nay hoặc là hối tiếc nó ngày mai.)
 • Time never comes again. (Thời gian không bao giờ quay trở lại.)
 • Love the life you live. Live the life you love. (Yêu cuộc sống bạn đang sống. Hãy sống cuộc sống bạn yêu thích.)
 • It is hard to beat a person who never gives up.  (Thật khó để đánh bại một người không bao giờ bỏ cuộc.)
 • If you fell down yesterday, stand up today. (Nếu bạn bị ngã ngày hôm qua, hãy đứng dậy ngay hôm nay.)
 • It is always too early to quit.  (Luôn luôn là quá sớm để từ bỏ.)
 • I have nothing to lose, but something to gain. (Tôi không có gì để mất, nhưng một cái gì đó để đạt được.)
 • Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get. (Thành công là đạt được những gì bạn muốn. Hạnh phúc là mong muốn những gì bạn nhận được.)
 • No bees, no honey; no work, no money. (Không có ong, không có mật; không có việc làm, không có tiền.)
 • If it is important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse. (Nếu điều đó quan trọng với bạn, bạn sẽ tìm ra cách. Nếu không, bạn sẽ tìm thấy một cái cớ.)
 • Everything has beauty, but not everyone sees it.  (Có vẻ đẹp trong mọi thứ, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy nó.)
 • He who opens a school door, closes a prison.  (Ai mở cửa trường, người đó đóng tù).
 • The best way to predict your future is to create it. (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.)
 • Wealth is the slave of wise man, the master of a fool.  (Của cải là nô lệ của người khôn ngoan, là chủ của kẻ ngốc.)
 • Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.  (Hãy chọn một công việc bạn yêu thích để bạn không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong đời.)
 • One thing only I know, and that is that I know nothing.  (Tất cả những gì tôi biết là tôi không biết gì cả.)
 • Men never remember, but women never forget. (Đàn ông không nhớ, phụ nữ không bao giờ quên.)
 • Everything you can imagine is real. (Tất cả mọi thứ bạn có thể tưởng tượng là có thực.)
 • If everything seems under control, you are not going fast enough. (Nếu mọi thứ dường như trong tầm kiểm soát, bạn đang đi không đủ nhanh.)
 • Every accomplishment starts with the decision to try. (Mọi thành công đều bắt đầu từ quyết định cố gắng.)
 • A person starts dying when they stop dreaming.  (Khi một người ngừng mơ, anh ta bắt đầu chết.)
 • A heart that loves is always young. (Trái tim yêu thương luôn tươi trẻ.)
 • They can kill the dreamer, but they can never kill the dream. (Họ có thể giết người mơ, nhưng không bao giờ giết được giấc mơ.)
 • Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. (Học ​​từ quá khứ, sống hết mình cho hôm nay và hy vọng vào ngày mai.)
 • A friend walks in when everyone else walks out. (Trong khi mọi người ra về, người đi vào là một người bạn thực sự.)
 • Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. (Hãy để mắt đến các vì sao và bàn chân của bạn trên mặt đất.)
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. (Cuộc sống giống như một chiếc xe đạp. Bạn phải tiếp tục tiến về phía trước để giữ thăng bằng.)
 • A good friend knows all your best stories. A best friend has lived them with you.  (Một người bạn tốt biết tất cả những kỷ niệm đẹp của bạn. Một người bạn tốt nhất sống chung với bạn.)
 • Do not cry because it’s over, smile because it happened.  (Đừng khóc vì nó đã kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã hoàn thành.)
 • Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still.  (Đừng sợ đi chậm, đừng sợ đứng yên.)
 • Follow your heart and see where you land.  (Theo dõi trái tim của bạn và xem nó dẫn đến đâu.)
 • If you want to shine like the sun, first burn like the sun. (Nếu bạn muốn tỏa sáng như mặt trời, trước hết hãy đốt cháy như mặt trời.)
 • The greatest pleasure in life is doing what other people say you cannot do.  (Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống là làm những gì mọi người nói rằng bạn không thể làm.)
 • Sometimes you have to travel a long way to find what is near. (Đôi khi bạn phải đi một quãng đường dài để tìm ra cái gần nhất.)
 • Before you judge me, make sure that you are perfect. (Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hảo trước khi bạn đánh giá tôi.)

Đọc các câu trích dẫn tiếng Anh là một cách hay để bạn học được từ vựng tiếng Anh. Ngoài ra hiểu được chúng cũng giúp bạn có thêm động lực và phát triển bản thân tốt hơn, có cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn.

Những cụm từ tạo động lực bằng tiếng Anh có ảnh hưởng nhất mà người nổi tiếng đã nói   

 • Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.  (Mọi người đều nghĩ đến việc thay đổi thế giới, nhưng không ai nghĩ đến việc thay đổi chính mình. – (Leo Tolstoy))
 • There is no friend as loyal as a book.  (Không có người bạn nào chung thủy như một cuốn sách. – (Ernest Hemingway))
 • If you can dream it, you can do it.  (Nếu bạn có thể mơ ước, bạn sẽ làm được. (Walt Disney))
 • When you say “yes” to others, make sure you are not saying “no” to yourself.  (Khi bạn nói “có” với người khác, hãy đảm bảo rằng bạn không nói “không” với chính mình. – (Paulo Coelho))
 • Love all, trust a few, do wrong to none. (Yêu tất cả, tin tưởng ít, không sai một ai. (William Shakespeare))
 • If you are born poor its not your mistake. But if you die poor its your mistake.(Nếu bạn sinh ra nghèo, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết nghèo, đó là lỗi của bạn. – (Bill Gates))
 • The two most powerful warriors are patience and time.  (Hai chiến binh mạnh nhất là sự kiên nhẫn và thời gian. – (Leo Tolstoy))
 • It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye. (Chỉ với trái tim của bạn, bạn mới thực sự có thể nhìn thấy điều cốt yếu không thể nhìn thấy bằng mắt. (Antoine de Saint – Exupéry))
 • Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success. (Đặt trái tim, khối óc và tâm hồn của bạn vào những hành động dù là nhỏ nhất. Đó là bí quyết thành công. (Swami Sivananda))
 • Strive not to be a success, but rather to be of value.  (Phấn đấu không phải để thành công mà để trở nên có giá trị. – (Albert Einstein))
 • That which does not kill us makes us stronger.  (Điều gì không giết được chúng ta sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. – (Friedrich Nietzsche))
 • Without music, life would be a mistake. (Nếu không có âm nhạc, cuộc sống sẽ là một sai lầm. (Friedrich Nietzsche))
 • Life is like a coin: You can spend it any way you wish, but you only spend it once.  (Cuộc sống giống như tiền bạc: bạn có thể tiêu nó theo cách bạn muốn, nhưng chỉ một lần. – (Lillian Dickson))
 • In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. (Tôi có thể tóm tắt mọi thứ tôi đã học được về cuộc sống trong ba từ: cuộc sống vẫn tiếp diễn. – (Robert Frost))
 • And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. (Những người không nghe thấy âm nhạc nghĩ rằng các vũ công bị điên. – (Friedrich Nietzsche))
 • Life is what happens while you are busy making other plans. (Cuộc sống là những gì xảy ra với bạn khi bạn đang lập kế hoạch. (John Lennon))
 • Tolerance and compassion are qualities of fearless people. (Lòng khoan dung và lòng trắc ẩn là phẩm chất của những người không sợ hãi. – (Paulo Coelho))
 • Sometimes the heart sees what is invisible to the eye. (Đôi khi trái tim nhìn thấy những thứ vô hình. (H. Jackson Brown, Jr.))
 • Every man dies. Not every man really lives.  (Mọi người đều chết, nhưng không phải ai cũng thực sự sống. (William Wallace))
 • Only I can change my life. No one can do it for me. (Chỉ có tôi mới có thể thay đổi cuộc đời mình. Không ai khác có thể thay tôi làm điều đó. (Carol Burnett))
 • Try to be a rainbow in someone’s cloud. (Cố gắng trở thành cầu vồng trong đám mây của ai đó. – (Maya Angelou))
 • The trust of the innocent is the liar’s most useful tool. (Sự tin tưởng của người vô tội là công cụ hữu ích nhất của kẻ nói dối. – (Stephen King))
 • Love is like war: easy to begin but very hard to stop. (Tình yêu giống như chiến tranh: dễ bắt đầu nhưng khó dừng lại. (HL Mencken))
 • If you do not like something, change it. If you can not change it, change your attitude. (Nếu bạn không hài lòng với điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể, hãy thay đổi thái độ của mình. – (Maya Angelou))
 • I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.  (Tôi đã học được rằng mọi người sẽ quên những gì bạn nói, họ sẽ quên những gì bạn đã làm, nhưng họ sẽ không bao giờ quên bạn đã khiến họ cảm thấy thế nào. – (Maya Angelou))
 • Deserve your dream.  (Xứng đáng với ước mơ của bạn. (Octavio Sun))
 • The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.  (Vấn đề với thế giới là những người thông minh luôn nghi ngờ, trong khi những người ngu ngốc lại đầy tự tin. – (Charles Bukowski))
 • Do not waste your time with explanations: people only hear what they want to hear. (Đừng lãng phí thời gian của bạn để giải thích. Mọi người chỉ nghe những gì họ muốn nghe. – (Paulo Coelho))
 • Do not disturb someone who does not feel your absence with your presence.  (Đừng làm phiền bất cứ ai không cảm thấy sự vắng mặt của bạn với sự hiện diện của bạn. – (Bob Marley))
 • Being good is easy, what is difficult is being just. (Tốt thì dễ, công bằng thì khó. – (Victor Hugo)
 • War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. (Chiến tranh có nghĩa là hòa bình. Tự do là nô lệ. Sự ngu dốt là sức mạnh. – (George Orwell))
 • Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people.  (Những bộ óc vĩ đại nói về những ý tưởng, những bộ óc trung bình nói về những sự kiện, những bộ óc nhỏ bé nói về những con người. – (Eleanor Roosevelt))
 • Some people die at twenty five and aren’t buried until seventy five. (Một số người chết ở tuổi 25 nhưng được chôn cất ở tuổi 55. – (Benjamin Franklin))
 • You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming.  (Bạn có thể cắt tất cả những bông hoa, nhưng bạn không thể giữ mùa xuân đến. – (Pablo Neruda) )
 • He is happiest, be he king or peasant who finds peace in his home. (Dù là vua hay nông dân, người đàn ông hạnh phúc nhất là người tìm thấy sự bình yên trong ngôi nhà của mình. – (Goethe))
 • Do not walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend. (Đừng đi phía sau tôi, tôi có thể không dẫn đầu. Đừng đi phía trước, tôi có thể không theo sau. Chỉ cần đi bên cạnh tôi và là bạn của tôi. – (Albert Camus))
 • A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.  (Bạn bè là người cho bạn hoàn toàn tự do là chính mình. – (Jim Morrison))
 • There is only one way to happiness and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will. (Chỉ có một con đường dẫn đến hạnh phúc, và đó là ngừng lo lắng về những điều vượt quá khả năng của chúng ta. (Epictetus))
 • Everything has beauty, but not everyone sees it. (Cái gì cũng có cái đẹp, nhưng không phải ai
  cũng thấy. (Khổng Tử))
 • An intelligent hell would be better than a stupid paradise. (Một địa ngục thông minh tốt hơn một thiên đường ngu ngốc. – (Victor Hugo))
 • Love is like the wind; you can’t see it but you can feel it.  (Tình yêu giống như một cơn gió, bạn không thể nhìn thấy nó nhưng bạn có thể cảm nhận được nó. – (Nicholas Sparks))
 • No army can withstand the strength of an idea whose time has come. (Không có quân đội nào có thể chịu được sức mạnh của một ý tưởng mà thời của nó đã đến. (Victor Hugo))
 • Live as if you were living a second time, and as though you had acted wrongly the first time. (Hãy sống như thể bạn đã sống lần thứ hai và cư xử không đúng trong lần đầu tiên. (Viktor E. Frankl))
 • Imagination is more important than knowledge. (Sáng tạo quan trọng hơn nhiều so với kiến ​​thức. – (Albert Einstein))
 • A pessimist is somebody who complains about the noise when opportunity knocks. (Người bi quan là người phàn nàn về tiếng ồn khi cơ hội ập đến. – (Oscar Wilde))
 • To live without hope is to cease to live. (Sống mà không có hy vọng là ngừng sống. – (Fyodor Dostoyevsky))
 • I think; therefore I am. (Tôi nghĩ. Do đó tôi là như vậy. – (Rene Descartes))
 • A bone to the dog is not charity. Charity is the bone shared with the dog, when you are just as hungry as the dog. (Một khúc xương đối với một con chó không phải là từ thiện. Từ thiện là phần xương mà bạn chia sẻ với một con chó khi bạn cũng đói như một con chó. – (Jack London))
 • Intelligence is the ability to adapt to change.  (Thông minh là khả năng thích ứng với sự thay đổi. – (Stephen Hawking) )
 • Always tell the truth. That way, you don’t have to remember what you said. (Luôn nói sự thật. Bằng cách đó, bạn không cần phải nhớ những gì mình đã nói. – (Mark Twain))
 • Life is the sum of all your choices.  (Cuộc sống là tổng hợp những lựa chọn của bạn. – (Albert Camus))
 • Friendship is Love without his wings!  (Tình bạn là tình yêu không có cánh! (Lord Byron))
 • To begin, begin.  (Để bắt đầu, hãy bắt đầu. (William Wordsworth))
 • In a world where death exists, nothing is actually serious.  (Không có gì là nghiêm trọng trong một thế giới có cái chết. – (Franz Kafka))
 • A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.  (Kẻ ngốc nghĩ rằng mình khôn ngoan, nhưng người khôn ngoan biết mình là kẻ ngốc. – (William Shakespeare))
 • You must be the change you wish to see in the world. (Bạn phải là người thay đổi bạn muốn thấy trên thế giới. (Mahatma Gandhi))
 • Either write something worth reading or do something worth writing. (Viết một cái gì đó đáng đọc hoặc làm một cái gì đó đáng viết. – (Benjamin Franklin))
 • Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction. (Tình yêu không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng. – (Antoine de Saint-Exupéry))
trich-dan-tieng-anh-cua-Albert-Einstein

Trích dẫn tiếng Anh của Albert Einstein

 • Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. (Học từ quá khứ, sống hết mình cho hôm nay và hi vọng vào ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng học hỏi.) – Albert Einstein
 • The only source of knowledge is experience. (Nguồn kiến ​​thức duy nhất là kinh nghiệm.) Albert Einstein
 • The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it. (Thế giới là một nơi nguy hiểm để sống, nhưng không phải vì những người xấu, mà vì những người không làm gì với nó.) Albert Einstein
 • Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.  (Logic sẽ đưa bạn đi từ điểm A đến điểm B. Sức mạnh của trí tưởng tượng ở khắp mọi nơi.) Albert Einstein
 • If you can not explain it to a six year old, you do not understand it yourself.  (Nếu bạn không thể giải thích điều gì đó cho một đứa trẻ sáu tuổi, bạn cũng sẽ không hiểu.) Albert Einstein
 • Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters. (Những người không quan tâm đến sự thật về những vấn đề nhỏ cũng không thể được tin tưởng vào những vấn đề quan trọng.) Albert Einstein
 • Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that is stupid. ( Mọi người đều là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây của nó, nó sẽ dành cả đời để tin rằng đó là điều ngu ngốc.) Albert Einstein
 • Look deep into nature, and then you will understand everything better. (Hãy nhìn sâu vào bản chất và rồi bạn sẽ hiểu mọi thứ tốt hơn.) Albert Einstein
 • Women always worry about things that men forget; men always worry about things women remember. (Phụ nữ luôn lo lắng về những điều đàn ông quên, đàn ông luôn lo lắng về những điều phụ nữ nhớ.) Albert Einstein
 • Strive not to be a success, but rather to be of value. (Hãy phấn đấu để trở nên có giá trị chứ không phải để đạt được thành công.) Albert Einstein
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ( Cuộc sống giống như đi xe đạp; Để giữ thăng bằng, bạn cần phải liên tục tiến về phía trước.) Albert Einstein
 • Education is what remains after one has forgotten everything one learned in school. (Giáo dục là những gì còn lại sau khi mọi thứ đã học ở trường bị lãng quên.) Albert Einstein
 • Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I am not sure about the former. (Chỉ có hai điều là vĩnh cửu; sự ngu ngốc của con người và vũ trụ. Và tôi không chắc về cái sau.) Albert Einstein
 • We can not solve our problems with the same thinking we used when we created them. (Chúng ta không thể giải quyết các vấn đề của mình với cùng một tư duy mà chúng ta đã sử dụng khi tạo ra chúng.) Albert Einstein
 • You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.  (Đầu tiên, bạn phải tìm hiểu các quy tắc của trò chơi, và sau đó để chơi tốt hơn những người khác.) Albert Einstein
 • I found out atom for the benefit of humanity but they kill each other with it.  (Tôi khám phá ra nguyên tử vì lợi ích của nhân loại. Nhưng con người đang giết nhau bằng các nguyên tử.) Albert Einstein
 • Do you wonder what the difference between ignorance and genius is ? A Genius has limits but an ignorant doesn’t have any. Bạn có thắc mắc sự khác biệt giữa sự ngu dốt và thiên tài? Thiên tài có giới hạn, sự ngu dốt không có giới hạn. Albert Einstein
 • There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you can live as if everything is a miracle. (Có hai cách để sống; hoặc bạn sống như thể không có gì là phép màu hoặc mọi thứ đều là phép màu.) Albert Einstein
 • I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.  (Tôi không biết vũ khí nào sẽ được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ ba, nhưng thứ tư sẽ được làm bằng đá và gậy.) Albert Einstein
 • A person who never made mistake never tried anything new. (Một người chưa bao giờ mắc sai lầm, chưa bao giờ thử bất cứ điều gì mới.) Albert Einstein

Trích dẫn tiếng Anh của Marilyn Monroe

 • I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they’re right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.” (Tôi tin rằng tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do. Mọi người thay đổi để bạn có thể học cách buông bỏ, mọi thứ trở nên sai trái để bạn trân trọng chúng khi chúng đúng, bạn tin vào những lời nói dối để cuối cùng bạn học cách không tin tưởng ai khác ngoài chính mình và đôi khi những điều tốt đẹp lại tan vỡ để những điều tốt đẹp hơn có thể ở lại bên nhau.) Marilyn Monroe
 • I am selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can not handle me at my worst, then you sure as hell do not deserve me at my best. (Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và hơi bất an. Tôi mắc sai lầm, mất kiểm soát và đôi khi rất khó để vượt qua. Nhưng nếu bạn không chấp nhận tôi ở điểm tồi tệ nhất của tôi, bạn có thể chắc chắn rằng bạn không bao giờ xứng đáng với tôi ở mức tốt nhất của tôi.) Marilyn Monroe
 • Dogs never bite me. Just humans. (Chó không bao giờ cắn tôi. Chỉ có con người.) Marilyn Monroe
 • I am not interested in money. I just want to be wonderful. (Tôi không quan tâm đến tiền bạc. Tôi chỉ muốn trở nên tuyệt vời.) Marilyn Monroe
 • The real lover is the man who can thrill you by kissing your forehead or smiling into your eyes or just staring into space. (Người yêu thực sự là người đàn ông có thể kích thích bạn bằng cách hôn lên trán, cười vào mắt bạn hoặc đơn giản là nhìn chằm chằm vào không gian.) Marilyn Monroe
 • Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. (Không hoàn hảo là vẻ đẹp, điên rồ là thiên tài, và tốt hơn là hoàn toàn lố bịch hơn là hoàn toàn nhàm chán.) Marilyn Monroe
 • Cutting negative people from my life does not mean I hate them, it simply means I respect me. (Loại bỏ những người tiêu cực ra khỏi cuộc sống của tôi không có nghĩa là tôi ghét họ. Đây chính là ý nghĩa của việc tôn trọng bản thân.) Marilyn Monroe
 • If you can make a woman laugh, you can make her do anything. (Nếu bạn có thể khiến một người phụ nữ cười, bạn có thể khiến cô ấy làm bất cứ điều gì.) Marilyn Monroe
 • I have never fooled anyone. I have let people fool themselves. They did not bother to find out who and what I was. Instead they would invent a character for me. I wouldn’t argue with them. They were obviously loving somebody I wasn’t. (Tôi chưa bao giờ lừa ai cả. Tôi đã để mọi người tự đánh lừa mình. Họ không buồn tìm hiểu xem tôi là ai và là gì. Thay vào đó, họ sẽ tạo ra một nhân vật cho tôi. Tôi sẽ không tranh luận với họ. Rõ ràng là họ đang yêu ai đó mà tôi không yêu.) Marilyn Monroe
 • I do not know who invented high heels, but all women owe him a lot! (Tôi không biết ai đã phát minh ra giày cao gót, nhưng tất cả phụ nữ đều nợ anh ta rất nhiều!) Marilyn Monroe
 • This life is what you make it. No matter what, you are going to mess up sometimes, it is a universal truth. But the good part is you get to decide how you are going to mess it up. Girls will be your friends – they will act like it anyway. But just remember, some come, some go. The ones that stay with you through everything – they are your true best friends. Do not let go of them. Also remember, sisters make the best friends in the world. As for lovers, well, they will come and go too. (Cuộc sống này là những gì bạn làm. Đó là một sự thật phổ biến rằng bạn sẽ làm hỏng mọi thứ cho dù thế nào đi nữa. Nhưng điều đẹp đẽ là bạn quyết định làm thế nào để hoàn thiện mọi thứ. Các cô gái sẽ là bạn của bạn – ít nhất là họ sẽ giả vờ như vậy. Nhưng chỉ cần nhớ rằng một số đến và một số đi. Họ là những người bạn thực sự của bạn, những người luôn bên cạnh bạn trong mọi việc. Đừng để họ đi. Ngoài ra, hãy nhớ rằng, chị em gái là những người bạn tốt nhất trên thế giới. Còn những người yêu nhau, họ cũng đến và đi.) Marilyn Monroe
 • And baby, I hate to say it, most of them – actually pretty much all of them are going to break your heart, but you can not give up because if you give up, you will never find your soulmate. You will never find that half who makes you whole and that goes for everything. Just because you fail once, does not mean you are gonna fail at everything. Keep trying, hold on, and always, always, always believe in yourself, because if you do not, then who will, sweetie? So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life is a beautiful thing and there is so much to smile about. (Và em yêu, tôi ghét phải nói ra điều đó nhưng hầu hết, gần như tất cả, sẽ làm tan nát trái tim bạn, nhưng bạn không bao giờ có thể từ bỏ, bởi vì nếu bạn làm vậy, bạn sẽ không bao giờ tìm được người bạn tâm giao của mình. Bạn sẽ không tìm thấy điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy hoàn thiện trong mọi việc. Chỉ vì bạn đã thất bại một lần không có nghĩa là bạn sẽ thất bại ở mọi thứ. Hãy tiếp tục cố gắng, và luôn luôn, hãy luôn tin tưởng vào chính mình, bởi vì nếu không, ai sẽ làm vậy, em yêu? Hãy ngẩng cao đầu, và quan trọng nhất là hãy luôn mỉm cười, vì cuộc sống thật tươi đẹp và có rất nhiều lý do để bạn mỉm cười.) Marilyn Monroe

Trích dẫn tiếng Anh của Walt Disney

 • It is kind of fun to do the impossible. (Làm điều không thể là một niềm vui nho nhỏ.) Walt Disney
 • The difference between winning and losing is most often not quitting. (Sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại thường nằm ở việc không bỏ cuộc.) Walt Disney
 • Laughter is America’s most important export.  (Bóng cười là mặt hàng nhập khẩu quan trọng nhất của Mỹ.) Walt Disney
 • First, think. Second, believe. Third, dream. And finally, dare. (Đầu tiên, hãy suy nghĩ. Thứ hai, tin tưởng. Thứ ba, ước mơ. Và cuối cùng, hãy dám.) Walt Disney
 • There is nothing funnier than the human animal. (Không có gì vui hơn con người. ) Walt Disney
 • The way to get started is to quit talking and begin doing. (Cách để bắt đầu là ngừng nói và bắt đầu làm.) Walt Disney
 • A man should never neglect his family for business. (Một người không bao giờ được bỏ bê gia đình vì công việc của mình.) Walt Disney
 • Laughter is timeless. Imagination has no age. And dreams are forever. (Tiếng cười là bất hủ. Trí tưởng tượng không có tuổi. Và những giấc mơ là mãi mãi.) Walt Disney
 • There is more treasure in books than in all the pirates’ loot on Treasure Island and best of all, you can enjoy these riches every day of your life. (Có nhiều kho báu trong sách hơn tất cả chiến lợi phẩm của bọn cướp biển trên Đảo Kho báu, và trên hết, những sự giàu có này bạn có thể tận hưởng mỗi ngày trong đời.) Walt Disney
 • Around here, however, we don’t look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things, because we’re curious…and curiosity keeps leading us down new paths. (Nhưng ở đây chúng ta không nhìn lại quá lâu. Chúng ta tiến về phía trước, mở ra những cánh cửa mới và làm những điều mới bởi vì chúng ta tò mò… và sự tò mò đưa chúng ta đến những con đường mới. ) Walt Disney
 • Get a good idea and stay with it. Dog it, and work at it until it is done right. (Tìm một ý tưởng hay và đừng để nó trôi đi. Hãy theo đuổi nó và làm việc cho đến khi nó được thực hiện đúng. ) Walt Disney
 • Never get bored or cynical. Yesterday is a thing of the past.  (Đừng bao giờ buồn chán hay mỉa mai. Ngày hôm qua là một khái niệm liên quan đến quá khứ.) Walt Disney
 • You reach a point where you do not work for money.  (Hãy đạt đến điểm mà bạn không làm việc vì tiền.) Walt Disney
 • Why worry? If you have done the very best you can, worrying will not make it any better. (Tại sao bạn lại lo lắng? Nếu bạn đã cố gắng hết sức, lo lắng sẽ không làm cho mọi thứ tốt hơn.) Walt Disney
 • The era we are living in today is a dream of coming true.  (Thời đại chúng ta đang sống ngày nay là một giấc mơ trở thành hiện thực.) Walt Disney
 • Everyone falls down. Getting back up is how you learn how to walk. (Mọi người đều ngã. Đứng dậy là điều sẽ dạy bạn cách đi bộ.) Walt Disney
 • The important thing is the family. If you can keep the family together — and that is the backbone of our whole business, catering to families — that is what we hope to do.  (Điều quan trọng là gia đình. Nếu bạn có thể tổ chức gia đình lại với nhau – và đó là xương sống của doanh nghiệp bạn, ‘dây chuyền’ của bạn – thì đó là điều chúng tôi hy vọng sẽ làm được.) Walt Disney
 • Leadership means that a group, large or small, is willing to entrust authority to a person who has shown judgment, wisdom, personal appeal, and proven competence.  (Lãnh đạo là mong muốn trao quyền của một nhóm, dù lớn hay nhỏ, cho một người thể hiện khả năng phán đoán, trí tuệ, sự quyến rũ cá nhân và năng lực đã được chứng minh.) Walt Disney
 • You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you.  (Bạn có thể không nhận ra điều đó khi nó xảy ra, nhưng một cú đánh vào răng là điều tốt nhất trên đời đối với bạn.) (Đó là một thành ngữ.) Walt Disney
 • No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dreams that you wish will come true. (Dù trái tim bạn có đau đến mức nào, chỉ cần bạn luôn tin tưởng, ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực.) Walt Disney
 • The worst of us is not without innocence, although buried deeply it might be. (Chúng ta không còn xa sự ngây thơ ở thời điểm tồi tệ nhất của mình, nhưng trong sâu thẳm nó có thể là như vậy.) Walt Disney
 • All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. (Tất cả những ước mơ của chúng ta đều có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng.) Walt Disney
 • Courage is the main quality of leadership, in my opinion, no matter where it is exercised. (Bất cứ nơi nào trải qua, theo quan điểm của tôi, tính cách chính của lãnh đạo là lòng dũng cảm. ) Walt Disney
 • A person should set his goals as early as he can and devote all his energy and talent to getting there. With enough effort, he may achieve it. Or he may find something that is even more rewarding. But in the end, no matter what the outcome, he will know he has been alive. (Một người nên đặt mục tiêu càng sớm càng tốt và dành tất cả sức lực và tài năng của mình để đạt được mục tiêu đó. Hoặc cô ấy có thể tìm thấy thứ gì đó bổ ích hơn. Nhưng cuối cùng, anh ta sẽ ý thức rằng anh ta đã sống, bất kể tầm quan trọng của thu nhập của anh ta.) Walt Disney
 • All you have got to do is own up to your ignorance honestly, and you will find people who are eager to fill your head with information. (Tất cả những gì bạn phải làm là thành thật thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình, và bạn sẽ  tìm thấy những người luôn háo hức điền thông tin vào đầu bạn.) Walt Disney
 • If you can dream it, you can do it. Always remember that this whole thing was started with a dream and a mouse. (Nếu bạn có thể mơ về nó, bạn có thể làm nó. Hãy luôn nhớ rằng tất cả bắt đầu từ một giấc mơ và một con chuột.) Walt Disney
 • All the adversity I have had in my life, all my troubles and obstacles, have strengthened me… (Tất cả những khó khăn, tất cả những khó khăn và trở ngại mà tôi đã trải qua đã khiến tôi mạnh mẽ hơn…) Walt Disney
 • All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. (Tất cả những giấc mơ của chúng ta đều trở thành hiện thực nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng.) Walt Disney
 • I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter. (Tôi luôn thích nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống, nhưng tôi đủ thực tế để biết rằng cuộc sống của tôi rất phức tạp.)  Walt Disney
 • The flower that blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all. (Loài hoa nở trong nghịch cảnh là loài hoa hiếm và đẹp nhất. ) Walt Disney

Trích dẫn tiếng Anh của William Wallace

 • TNever in my whole life did I swear allegiance to him. (Chưa bao giờ trong đời tôi thề trung thành với anh ấy.) – William Wallace
 • Truth is truth, even when told by a liar. (Sự thật là đúng ngay cả khi nó được nói bởi một kẻ nói dối.) – William Wallace
 • Fight and you may die. Run, and you will live… at least a while. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days, from this day to that, for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they will never take… our freedom! (Chiến đấu và bạn có thể chết. Chạy, và bạn sẽ sống… ít nhất một thời gian. Và chết trên giường của bạn, nhiều năm kể từ bây giờ, bạn có sẵn sàng đánh đổi tất cả các ngày, từ ngày này sang ngày kia, cho một cơ hội, chỉ một cơ hội, để quay lại đây và nói với kẻ thù của chúng ta rằng chúng có thể lấy mạng chúng ta, nhưng họ sẽ không bao giờ lấy… tự do của chúng tôi! ) – William Wallace
 • I have brought you to the ring, now dance if you can! (Tôi đã mang cho bạn chiếc nhẫn, bây giờ nếu bạn có thể, hãy nhảy!) William Wallace
 • Go back to England and tell them there that Scotland’s daughters and sons are yours no more. Tell them Scotland is free. (Quay trở lại Anh và nói với họ ở đó rằng những đứa con gái và con trai của Scotland không còn là của bạn nữa. Nói với họ Scotland là miễn phí.) – William Wallace
 • There is a difference between us. You think the people of this country exist to provide you with position. I think your position exists to provide those people with freedom. And I go to make sure that they have it. (Có một sự khác biệt giữa bạn và tôi. Bạn nghĩ rằng người dân của đất nước này tồn tại để đảm bảo vị trí của bạn. Mặt khác, tôi nghĩ rằng vị trí này (vị trí lãnh đạo được đề cập ở đây) tồn tại là để cung cấp tự do cho những người đó. Và bây giờ tôi sẽ đảm bảo rằng tôi hiểu được điều đó.) – William Wallace
 • Every man dies, not every man really lives. (Mọi người đều chết, nhưng không phải mọi người đều thực sự sống.) – William Wallace
 • Well, the test of a soldier is not in his arm, it is here. [points at his head] (Chà, bài thi của một người lính không nằm trong tay anh ta, nó ở đây. [chỉ vào đầu anh ấy]) – William Wallace
 • Incompetence is often highly regarded in governmental circles. (Không đủ năng lực thường bị coi là thô lỗ trong giới chính phủ.) – William Wallace
 • “Freeeedommm!” (“Tự do!”) – William Wallace
 • What does that mean to be noble? Your title gives you claim to the throne of our country, but men do not follow titles, they follow courage. (Cao quý nghĩa là gì? Danh hiệu của bạn cho bạn quyền tự xưng là người cai trị đất nước, nhưng mọi người tuân theo lòng dũng cảm chứ không phải danh hiệu.) – William Wallace
 • The answer is yes. Fight for me, you get to kill the English. (Câu trả lời là có. Chiến đấu cho tôi và bạn sẽ có cơ hội để giết người Anh.) – William Wallace
 • Go home. Some of us are in this; can not help that, now. But you can help yourselves. Go home. (Về nhà. Một số người trong chúng tôi đang làm trong lĩnh vực kinh doanh này, bạn không thể giúp gì bây giờ. Nhưng bạn có thể tự giúp mình. Về nhà.) – William Wallace
 • Give me the strength to die well. (Cho tôi sức mạnh để chết tốt.) – William Wallace
 • Lower your flags and march straight back to England, stopping at every home you pass by to beg forgiveness for a hundred years of theft, rape, and murder. Do that and your men shall live. Do it not, and every one of you will die today. (Hạ cờ của bạn và tiến về phía nước Anh. Khi bạn tiến về phía trước, hãy dừng lại ở mọi cánh cửa bạn đi qua và xin lỗi vì một thế kỷ trộm cắp, hãm hiếp và giết người. Nếu bạn làm, bạn sẽ sống, nếu bạn không, mỗi người trong số các bạn sẽ chết ngày hôm nay.) – William Wallace
 • Of course, running a farm is a lot of work, but that will all change when my sons arrive. (Tất nhiên, điều hành một trang trại là một công việc khó khăn, nhưng công việc đó sẽ thay đổi khi các con trai của tôi ra đời.) – William Wallace
 • I want a wife and children, and grow crops, but it is all for nothing if you do not have freedom. (Tôi muốn có vợ và con cái, gieo hạt, nhưng không có điều gì trong số này có nghĩa là không có tự do.) – William Wallace
 • We all end up dead, it is just a question of how and why. (Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều sẽ chết, câu hỏi thực sự là chúng ta sẽ chết như thế nào và khi nào.) William Wallace
 • I am William Wallace! And I see a whole army of my countrymen, here, in defiance of tyranny. You have come to fight as free men, and free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight? (Tôi là William Wallace! Và tôi thấy toàn bộ quân đội của đất nước tôi ở đây đang chống lại sự bắt nạt. Bạn đến đây để chiến đấu với tư cách là những người tự do, và bạn là những người tự do. Bạn sẽ làm gì với sự tự do này? Bạn sẽ chiến đấu chứ?) – William Wallace
 • She was my wife. We married in secret because I would not share her with an English lord. They killed her to get to me. I have never spoken of it, I do not know why I tell you now, except… I see her strength in you. One day, you will be a queen. And you must open your eyes. You tell your king that William Wallace will not be ruled… and nor will any Scot while I live. (Cô ấy là vợ tôi. Chúng tôi bí mật kết hôn với cô ấy, không bao giờ muốn chia sẻ cô ấy với một lãnh chúa người Anh. Họ giết anh ta để đến với tôi. Tôi chưa bao giờ nói về nó, và tôi không biết tại sao tôi lại nói với bạn điều này bây giờ. Tuy nhiên, tôi thấy sức mạnh của anh ấy trong bạn. Một ngày nào đó, bạn sẽ là nữ hoàng. Và bạn nên mở mắt ra. Bạn sẽ nói với vua của bạn rằng William Wallace không thể bị cai trị. Và cũng không có người Scotland nào bị cai trị chừng nào tôi còn sống.) – William Wallace
 • I have been given nothing. God makes men what they are. (Tôi không có gì để cho / phấn đấu. Chúa tạo ra con người như họ vốn có.) – William Wallace
 • Your heart is free. Learn to follow it. (Trái tim của bạn là tự do. Học cách làm theo nó.) – William Wallace

Trích dẫn tiếng Anh của Friedrich Nietzsche 

 • Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. (Bất cứ ai chiến đấu với quái vật phải hiểu rằng cuộc chiến này là một nỗ lực không phải là một con quái vật.) Friedrich Nietzsche
 • And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. (Những người không nghe thấy âm thanh của âm nhạc nghĩ rằng các vũ công bị điên.) Friedrich Nietzsche
 • Here the ways of men divide. If you wish to strive for peace of soul and happiness, then believe; if you wish to be a disciple of truth, then inquire. (Đây là nơi mọi người phân chia. Nếu bạn đang phấn đấu cho một tâm hồn bình yên và hạnh phúc, hãy tin vào điều đó; Nếu bạn muốn trở thành một sinh viên của sự thật, thì hãy đặt câu hỏi.) Friedrich Nietzsche
 • The snake which cannot cast its skin has to die. As well the minds which are prevented from changing their opinions; they cease to be mind. (Con rắn không lột da được thì phải chết. Tương tự như vậy, nó sẽ biến mất khỏi những tâm trí ngại thay đổi suy nghĩ của họ.) Friedrich Nietzsche
 • Sometimes people do not want to hear the truth because they do not want their illusions destroyed. (Đôi khi người ta không muốn nghe sự thật vì họ không muốn ảo tưởng của mình biến mất.) Friedrich Nietzsche
 • There are no beautiful surfaces without a terrible depth. (Nơi không có độ sâu khủng khiếp, không có bề mặt đẹp.) Friedrich Nietzsche
 • Blessed are the forgetful, for they get the better even of their blunders. (Phúc cho những ai hay quên, vì ngay cả những lỗi lầm của họ, họ cũng xứng đáng được tốt hơn.) Friedrich Nietzsche
 • You must have chaos within you to give birth to a dancing star. (Phải có sự hỗn loạn bên trong bạn để sinh ra một ngôi sao khiêu vũ.) Friedrich Nietzsche
 • I am not upset that you lied to me, I am upset that from now on I can not believe you. (Anh không xin lỗi vì em đã nói dối anh, anh xin lỗi vì anh không thể tin em được nữa.) Friedrich Nietzsche
 • It is hard enough to remember my opinions, without also remembering my reasons for them! (Thật khó để có thể nhớ lại những suy nghĩ của tôi mà không nhớ lý do của chúng.) Friedrich Nietzsche
 • That which does not kill us makes us stronger. (Những gì không giết được chúng ta làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn.) Friedrich Nietzsche
 • A thinker sees his own actions as experiments and questions–as attempts to find out something. Success and failure are for him answers above all. (Một nhà tư tưởng coi hành động của chính mình như những thử nghiệm và câu hỏi – như những nỗ lực tìm kiếm điều gì đó. Thành công và thất bại là câu trả lời cho mọi thứ trên.) Friedrich Nietzsche
 • The higher we soar, the smaller we appear to those who cannot fly. (
  Càng bay cao, chúng ta càng tỏ ra nhỏ bé hơn đối với những người không thể bay. )Friedrich Nietzsche
 • No one can construct for you the bridge upon which precisely you must cross the stream of life, no one but you yourself alone.  (Không ai ngoài bạn có thể xây dựng hoàn hảo cây cầu mà bạn nhất định phải vượt qua trong dòng đời.) Friedrich Nietzsche
 • It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages. (Nguyên nhân khiến những cuộc hôn nhân không hạnh phúc là những cuộc hôn nhân không hạnh phúc không phải là thiếu tình yêu, mà là thiếu tình bạn.) Friedrich Nietzsche
 • One ought to hold on to one’s heart; for if one lets it go, one soon loses control of the head too. (Một người nên giữ chặt trái tim của một ai đó, bởi vì nếu sự nắm giữ trong trái tim của họ để họ ra đi, người kia cũng có thể mất kiểm soát bộ não của họ. )Friedrich Nietzsche
 • The true man wants two things: danger and play. For that reason he wants woman, as the most dangerous plaything. (Người đàn ông đích thực muốn hai điều: nguy hiểm và vui chơi. Đó là lý do tại sao đàn ông muốn phụ nữ, như một công cụ trò chơi nguy hiểm nhất.) Friedrich Nietzsche
 • Today as always, men fall into two groups: slaves and free men. Whoever does not have two-thirds of his day for himself, is a slave, whatever he may be: a statesman, a businessman, an official, or a scholar. (Ngày nay, như thường lệ, người ta chia thành hai nhóm: nô lệ và dân tự do. Những người không thể dành 2/3 thời gian trong ngày cho bản thân là nô lệ, dù họ có thể là ai: doanh nhân, chính khách, công chức hay nhà khoa học.) Friedrich Nietzsche
 • Man is the cruelest animal. ( Con người là động vật độc ác nhất.) Friedrich Nietzsche
 • There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness. (Luôn luôn có sự điên rồ trong tình yêu. Nhưng cũng luôn có một logic trong sự điên rồ.) Friedrich Nietzsche

Học tiếng Anh trở lên dễ dàng với Elsa Speak Pro

Tặng tài khoản StudyPhim 1 năm trị giá 300.000 đ. Học tiếng Anh với phim ảnh, video phụ đề song ngữ.

Elsa Speak - Học tiếng Anh chuẩn bản xứ tốt nhất

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top