Trình độ thông thạo tiếng Anh ở Việt Nam như thế nào?

Trong Chỉ số thông thạo Anh ngữ của EF, là bảng xếp hạng năng lực Anh ngữ lớn nhất thế giới, đánh giá mức độ thông thạo tiếng Anh của …

Trình độ thông thạo tiếng Anh ở Việt Nam như thế nào? Read More »